Begeleiding met PGB

Tikvah heeft als visie dat iedereen het recht heeft en de mogelijkheid moet krijgen om regie te houden over zijn of haar leven. Dit houdt in dat iedereen, als zorg of begeleiding nodig is, zelf mag bepalen wie die zorg verleent. Dit kan als er een persoonsgebonden budget (PGB) aangevraagd wordt. Tikvah is gekwalificeerd om persoonlijke verzorging en begeleiding te bieden. In overleg kan deze zorg geboden worden op variabele tijden. Tikvah geeft ambulante begeleiding aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Door middel van het stellen van doelen en het nastreven daarvan, werken we samen aan een verbreding van hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid.